Muş İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Muş İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2018 YILI DÖNER SERMAYE KOMİSYONU ÜYELİĞİ SEÇİM DUYURUSU

Güncelleme Tarihi: 14/08/2018

Müdürlüğümüz 2018 yılı Döner Sermaye komisyonunda personel temsilciliği seçimi yapılacaktır. seçime yönelik şartlar ekte yayınlanmıştır.

T. C.
MUŞ VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü


2018 YILI DÖNER SERMAYE KOMİSYONU ÜYELİĞİ

SEÇİM DUYURUSU

(Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi 28 Kasım 2014/29189)

MUŞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE KOMİSYONU TAYİNİ İÇİN SEÇİM USUL VE ESASLARI AŞAĞIDA MADDELER HALİNDE GÖSTERİLMİŞTİR.(Dayanak; Yönetmeliğin 14. Maddesi)

1. Oy kullanmaya personelin kendisinin katılması esastır. Vekaleten oy kullanılmayacaktır.

2. Oy kullananlar kendilerine sandık kurulunca verilen oy pusulasına oy verecekleri bir adayın, adını soyadını okunaklı bir şekilde büyük harflerle yazacaktır.

3. Adaylar müracaatlarını dilekçe ile döner sermaye komisyon kuruluna (maaş mutemetliği) 17.08.2018 tarihi mesai bitimine kadar müracaat etmesi gerekmektedir.

4. Oy kullanacakların kendilerini tanıtıcı geçerli bir kimliği göstermesi zorunludur.

5. Döner Sermaye Komisyonu üyeliği yapılacak hizmet sınıfı seçim sandıkları şu şekilde;

I. GRUP: PRATİSYEN TABİB

II.GRUP: Sağlık Hizmetleri Sınıfı (ATT, Hemşire, Sağlık Memuru,Tıbbi Sekreter vb.)
III.GRUP:Teknik Hizmetler Sınıfı,Genel İdari Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı

6. Müdürlüğümüz personeli oy kullanırken bulunduğu personel listesine imza atmalı.

7. Oylama sonucunda bulunduğu grubunda en fazla oy alan asil, sıralamada ikinci sıradaki en fazla oyu alan yedek üyeliği kazanmış olur.

8. Döner Sermaye Komisyon Seçimi 28.11.2014 / 29189 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ek Ödeme Yönetmeliği' ne göre yapılacaktır.

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                               Dr.Serdal TÜRKOĞLU

                                                                                                                                                                                                                    İl Sağlık Müdürü


DÖNER SERMAYE KOMİSYONU BAŞVURU VE SEÇİM TARİHLERİ TABLOSU

ÜNVANI

SEÇİM TARİHİ

SEÇİM YERİ

ADAY SON BAŞVURU TARİHİ

1-Tabip

28/08/2018 Salı Günü Saat 14:00-16:00 arası

Muş İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

13.08.2018-17.08.2018 tarihleri arası

1- Ebe veya Hemşire, Sağlık Memuru veya Çevre Sağlık Teknisyeni veya Acil Tıp Teknisyeni

28/08/2018 Salı Günü Saat 14:00-16:00 arası

Muş İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

13.08.2018-17.08.2018 tarihleri arası

1-Teknik, Genel İdari veya Yardımcı Hizmetler sınıfı

28/08/2018 Salı Günü Saat 14:00-16:00 arası

Muş İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

13.08.2018-17.08.2018 tarihleri arası


DÖNER SERMAYE KOMİSYON SEÇİMİ.docx